ระบบคอนโทนนำจากอิตาลี่

ระบบคอนโทนนำจากอิตาลี่  โรงงานผลิตโม่ผสมคอนกรีต  MERIT โปรดักส์.

ระบบคอนโทนนำจากอิตาลี่ MERIT TR.

ระบบคอนโทนนำจากอิตาลี่ MERIT ITR.

ระบบคอนโทนนำจากอิตาลี่ LT

Concrete mixing transport trucks[edit]

Operating diagram of a concrete mixer

Special concrete transport trucks (in–transit mixers) are made to transport and mix concrete up to the construction site. They can be charged with dry materials and water, with the mixing occurring during transport. They can also be loaded from a “central mix” plant, with this process the material has already been mixed prior to loading. The concrete mixing transport truck maintains the material’s liquid state through agitation, or turning of the drum, until delivery. The interior of the drum on a concrete mixing truck is fitted with a spiral blade. In one rotational direction, the concrete is pushed deeper into the drum. This is the direction the drum is rotated while the concrete is being transported to the building site. This is known as “charging” the mixer. When the drum rotates in the other direction, the Archimedes’ screw-type arrangement “discharges”, or forces the concrete out of the drum. From there it may go onto chutes to guide the viscous concrete directly to the job site. If the truck cannot get close enough to the site to use the chutes, the concrete may be discharged into a concrete pump, connected to a flexible hose, or onto a conveyor belt which can be extended some distance (typically ten or more metres). A pump provides the means to move the material to precise locations, multi-floor buildings, and other distance prohibitive locations. Buckets suspended from cranes are also used to place the concrete. The drum is traditionally made of steel but on some newer trucks as a weight reduction measure, fibreglass has been used.

การใช้บริการเทคอนกรีตผสมเสร็จแต่ละครั้ง สิ่งหนึ่งที่สำคัญในการใช้คอนกรีต คือ การเลือกประเภทของรถโม่ผสมคอนกรีต นอกจากจะระบุปริมาณคอนกรีตที่บรรทุกแล้ว ขนาดของรถเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึง เพื่อให้การเทคอนกรีตผสมเสร็จ เทพื้น เทคาน  ภายในอาคารหรือ ถนน ภายนอกอาคาร เป็นไปอย่างสะดวก เนื่องจากคอนกรีตผสมเสร็จมีอายุการใช้งานของคอนกรีตเอง เมื่อออกจากแพล้นผลิตแล้ว และการเข้าถึงหน้างานหรือบริเวณที่จะเทคอนกรีตผสมเสร็จ โดยรถโม่ผสมคอนกรีตมี 2 ประเภท คือ รถโม่ผสมคอนกรีตขนาดใหญ่ หรือรถโม่ใหญ่ นิยมใช้เป็นรถ 10 ล้อ(รถสิบล้อบรรทุกคอนกรีต) และ รถโม่ผสมคอนกรีตขนาดเล็ก หรือรถโม่เล็ก นิยมใช้เป็นรถ 6 ล้อ(รถหกล้อบรรทุกคอนกรีต)ทั้งสองประเภทนี้มีขนาดตัวรถที่แตกต่างกัน เพื่อสามารถเข้าพื้นที่หน้างานได้สะดวก และปริมาณที่บรรทุกได้ต่อคัน เพื่อความสะดวกในการใช้บริการเทคอนกรีตผสมเสร็จ แต่ละพื้นที่ ควรปรึกษาและทำตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ (ติดต่อเจ้าหน้าที่) ก่อนการสั่งซื้อคอนกรีตทุกครั้ง

Advertisements