โม่ผสมติดรถ คันโยกโม่ปู ด้ามโยกโม่ปูนและด้ามล๊อก

โม่ผสมติดรถ คันโยกโม่ปู MERIT.

โม่ผสมติดรถ คันโยกโม่ปู LIEBHERR.

โม่ผสมติดรถ คันโยกโม่ปู CIFA.

โม่ผสมติดรถ คันโยกโม่ปู B.N.K.

สินค้า: โม่ผสมติดรถ คันโยกโม่ปูน ด้ามโยกโม่ปูนและด้ามล๊อก
แหล่งที่มา: Turkey
เครื่องชง: MERIT
ราคา: กรุณาส่งอีเมล์
สถาน: http://www.meritautomotive.com/คันโยกโม่ปูน/
ภาพ: แนบมาด้วย
ตั้งแต่: 2005

concrete mixer (also commonly called a cement mixer) is a device that homogeneously combines cementaggregate such as sand or gravel, and water to form concrete. A typical concrete mixer uses a revolving drum to mix the components. For smaller volume works portable concrete mixers are often used so that the concrete can be made at the construction site, giving the workers ample time to use the concrete before it hardens. An alternative to a machine is mixing concrete by hand. This is usually done in a wheelbarrow; however, several companies have recently begun to sell modified tarpsfor this purpose.

The concrete mixer was invented by Columbus industrialist Gebhardt Jaeger.[1]

Special concrete transport trucks (in–transit mixers) are made to transport and mix concrete up to the construction site. They can be charged with dry materials and water, with the mixing occurring during transport. They can also be loaded from a “central mix” plant, with this process the material has already been mixed prior to loading. The concrete mixing transport truck maintains the material’s liquid state through agitation, or turning of the drum, until delivery. The interior of the drum on a concrete mixing truck is fitted with a spiral blade. In one rotational direction, the concrete is pushed deeper into the drum. This is the direction the drum is rotated while the concrete is being transported to the building site. This is known as “charging” the mixer. When the drum rotates in the other direction, the Archimedes’ screw-type arrangement “discharges”, or forces the concrete out of the drum. From there it may go onto chutes to guide the viscous concrete directly to the job site. If the truck cannot get close enough to the site to use the chutes, the concrete may be discharged into a concrete pump, connected to a flexible hose, or onto a conveyor belt which can be extended some distance (typically ten or more metres). A pump provides the means to move the material to precise locations, multi-floor buildings, and other distance prohibitive locations. Buckets suspended from cranes are also used to place the concrete. The drum is traditionally made of steel but on some newer trucks as a weight reduction measure, fibreglass has been used.

Advertisements